Okinawan Festival

2017 Children's Day Camp

 

         OAHU               MAUI               HILO               KONA               KAUAI 

 

Oahu Warabi Ashibi

          Link to Oahu ON-LINE Registration Form

          Oahu Registration Form (Hard copy)

          Oahu Parental Permission Form (Submit hard copy)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donate
Banner